This content requires Flash.

To view this content, JavaScript must be enabled, and you need the latest version of the Adobe Flash Player.

Get Flash Player

UiT Logo

UiT, cultuur en vrije tijd

PrintSend by email

PrintSend by email

UiT en cultuur

De missie van CultuurNet Vlaanderen is méér mensen méér goesting doen krijgen in méér cultuur. Waarom dan kiezen voor een vrijetijdsconcept?

Het UiTnetwerk wil een antwoord bieden op de vraag "wat is er te beleven in mijn gemeente of regio". UiT fungeert als trechter naar cultuur. Cultuur wordt extra naar voor geschoven als leuke of boeiende manier om je vrije tijd in te vullen, maar staat broederlijk tussen andere vormen van vrijetijdsbeleving. Van opera tot amateurtheater en van cursus tot sportevenement.

De keuze voor het concept en begrip UiT komt niet uit de lucht vallen. Het is gebaseerd op een aantal belangrijke vaststellingen.

'Cultuur' is een vlag die vele ladingen dekt

Voor een aantal mensen duidt het enkel op 'de kunsten'. Moeilijkere cultuurvormen worden soms afgewezen met de gedachte "dat zal wel niks voor mij zijn". Voor anderen duidt het begrip cultuur op alles wat creatief-artistiek is, inclusief zelf creatief of artistiek bezig zijn binnen het socio-cultureel werk, creatieve cursussen of het amateurkunstencircuit. Voor nog anderen heeft het een sociologische dimensie waar ook taal en religie bijhoren. Redenen genoeg dus om een andere term dan cultuur te hanteren en te starten vanuit de gebruiker: een mens die op zoek is naar een leuke of interessante invulling van zijn vrije tijd.

Méér mensen, meer goesting

Als we niet alleen méér participatie willen maar ook méér en diverser publiek voor cultuur, is er nood aan een andere benadering, die echter complementair is aan de bestaande initiatieven van onder meer de cultuursector. Zij bereiken wel hun kernpubliek maar publieksverruiming is moeilijker. Daarom ligt de focus van CultuurNet Vlaanderen niet in eerste instantie op de cultuurkenners, maar vooral op de net-niet participanten, een kansrijk publiek dat met communicatie- en marketinginitiatieven over de streep kunnen worden gehaald om eens iets nieuws te proberen.

Dat betekent echter ook dat we ons niet in eerste instantie richten tot de 30% van de mensen die totaal niet deelneemt aan het culturele en maatschappelijke leven. Zij kunnen immers onmogelijk overtuigd worden met communicatie alléén, voor hen zijn andere initiatieven en methodieken veel belangrijker.

Dicht bij huis: de "zone 30"

Verschillende onderzoeken tonen aan dat de meeste mensen maximaal 30 km of 30 minuten reizen voor het merendeel van hun vrijetijdsbeleving. Vaak is het zelfs maar 10 km, bleek in 2008 uit het grootschalige publieksonderzoek van de cultuurcentra. "Dicht bij huis" is dus een belangrijk uitgangspunt. 

Zowel steden en gemeenten als (regionale) media focussen steeds meer op wat er lokaal te beleven valt. Zij willen informatie bieden over allerlei soorten vrijetijdsactiviteiten, waaronder ook cultuur. En ook heel lokale initiatieven. Daarom zijn zij interessante partners om het UiTverhaal mee te versterken.

 


UiT en toerisme, sport, jeugd…

Aangezien UiT de weg wijst naar wat er lokaal te beleven valt, passen behalve cultuur ook onder meer eerder toeristische activiteiten, sportevenementen, activiteiten voor jongeren of natuuractiviteiten onder deze vlag. UiT kan daarbij als portaal of toegangspoort fungeren naar diverse soorten vrijetijdsbeleving. Maar daarnaast hebben deze domeinen ook behoefte aan een eigen volwaardige marketing, volgens eigen doelstellingen en voor eigen doelgroepen. We moeten dus op zoek naar een goede wisselwerking. Zonder er echter één pot nat van te maken.

Het denkwerk hier rond is nog niet volledig uitgeklaard, maar hier volgen alvast een paar inzichten die nog scherper uitgewerkt moeten worden met de betrokkenen.

Toerisme

Toeristen hebben nood aan andere informatie dan inwoners. Zij kennen de stad of regio niet, weten niet hoe ze er moeten geraken, wat er te zien is, hoe het openbaar vervoer in elkaar zit. Ze hebben meestal geen interesse in lokale cursussen maar soms wel in lokale markten en kermissen. Ze willen zo veel mogelijk leuke, unieke dingen doen op één dag of weekend. Er is vaak een taalbelemmering. Hun informatievraag is dus duidelijk anders dan die waarop UiT een antwoord wilt formuleren. Van hoe verder de bezoekers komen, hoe duidelijker het verschil is tussen 'toerisme' en 'UiT'.

Anderzijds zijn er wel degelijk overlappingen in vraag en aanbod en kan samenwerking interessant zijn voor beide. Toch willen we er sterk voor pleiten om een eventuele samenwerking te laten starten vanuit de respectievelijke vragen en noden. Met andere woorden: ontwikkel eerst een aparte visie voor toerisme en UiT en ga dan kijken op welke terreinen samenwerking een meerwaarde kan betekenen.

Sport

Sportbeleid mikt ook (deels) op een lokaal publiek maar heeft andere doelstellingen: mensen aanzetten tot actieve sportbeoefening, topsport promoten, buurtsport aanwakkeren… Het gros van de lokale sportactiviteiten wordt gevormd door repetitieve activiteiten zoals trainingen en wedstrijden. Een participant aan het vrijetijdsaanbod heeft hier minder een boodschap aan en deze activiteiten horen dan ook niet onmiddellijk thuis onder de noemer UiT.

De evenementiële sportactiviteiten verdienen zeker wel een plaats in de UiTkanalen. Een stad die een volwaardig sportbeleid ontwikkelt rond bv. sport in de buurt, sport voor allen of topsport, heeft behoefte aan een specifieke benadering, met dito kanalen en instrumenten. Maar ook hier kan er gezocht worden naar complementariteit en synergie. UiT kan bv. ook net-niet sportparticipanten in contact brengen met de specifieke sportkanalen en -instrumenten.
 

Kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren vormen een specifieke doelgroep binnen de lokale bewoners. "Jeugd" is een doelgroepgericht domein dat dwars door cultuur, sport, welzijn en andere beleidsdomeinen snijdt. Kinderen en jongeren kunnen iets hebben aan een deel van de informatie die UiT aanbiedt, maar ook hier moet vanuit de doelgroep gekeken worden welke informatie en instrumenten wenselijk zijn.

Wie activiteiten voor kinderen jonger dan 12 jaar beter bekend wil maken bij kinderen en hun ouders, kan nu al samen werken met UiT en Vlieg. Vlieg is een icoontje dat (cultuur)aanbod voor kinderen extra in het zonnetje wil zetten. Vlieg fladdert ook door de UiTagenda's van onder meer de UiTpartners, door UiTinVlaanderen.be en in UiTmetVlieg.be en Ketnet.be.

De doelgroep jongeren is minder evident. Daar rijst om te beginnen een vraag over de leeftijdsafbakening. Bovendien is het een groep die bij uitstek vraagt om een benadering op maat: je onderscheiden maakt deel uit van de zoektocht naar een eigen identiteit. Een bijkomend aandachtspunt dat er dan wel specifieke jongerenactiviteiten georganiseerd worden, maar dat jongeren vaak ook interesse hebben in delen van het 'gewone' UiTaanbod zoals film, concerten... Daarom kan het interessant zijn om selecties op maat te bieden via specifieke jongereninformatiekanalen, en voor het ruimere aanbod te verwijzen naar UiT.