This content requires Flash.

To view this content, JavaScript must be enabled, and you need the latest version of the Adobe Flash Player.

Get Flash Player

Uit in Leuven

PrintSend by email

PrintSend by email

In Leuven valt altijd wat te beleven

Leuven heeft een ruim en divers cultuuraanbod. De stad telt meer dan 370 socio-culturele organisaties. Van klein tot groot en van hobbyverenigingen tot professionals. Leuven telt mee in Vlaanderen. En scoort ook internationaal als kunststad.

 • 30CC is met een publiek van 200.000 bezoekers per jaar de belangrijkste aanbieder van podiumkunsten in de provincie.
 • Bibliotheek Tweebronnen behoort tot de zes grootste bibliotheken in Vlaanderen.
 • STUK is een kunstencentrum met brede weerklank.
 • Het Depot zit in een mum van tijd bij de belangrijkste concertzalen van het land.

Leuven neemt initiatief

 • Het cultuurweekend Kulturama werd een rolmodel.
 • De stad is een begrip op het vlak van strip, film (Afrika Filmfestival, Kortfilmfestival en Docville) en nieuwe media (Artefact)
 • Rode Hond is een uniek kinderfestival waar families met jonge kinderen uitgebreid kunnen proeven van kunst en cultuur.

Leuven heeft troeven

 • Een jonge bevolking is een garantie voor een permanente vernieuwing.
 • Er is veel ruimte en enthousiasme voor nieuwe dingen.
 • De wisselwerking tussen de stad en de universiteit is nog lang niet uitgeput.

In Leuven valt altijd maar meer te beleven

 • Kunstencentrum STUK en muziekcentrum Het Depot maken van een Leuven een sterke muziekstad.
 • In 2009 opent het nieuwe museum. Het gebouw moet een trekpleister en een gangmaker worden.
 • De theatermakers van Braakland/ZheBilding en fABULEUS spelen ondertussen mee in de hoogste klasse.
 • Na het Afrika Filmfestival en Kortfilmfestival is ook Docville, dat zich specialiseert in documentaires, op korte tijd een festival met weerklank geworden.
 • Heel wat organisaties (30CC, STUK, Marktrock) kijken voortdurend kritisch naar zichzelf en zoeken nieuwe wegen op.

Alleen...

 • vallen dat grote aanbod, die diversiteit en die dynamiek niet (genoeg) op. Een vaak gehoorde klacht: we organiseren tal van activiteiten en toch denken mensen dat er niks te doen is in de stad.
 • valt het de Leuvenaars niet altijd even makkelijk om alle bomen van het grote bos nog te zien.
 • valt het op dat het niet gemakkelijk is om alle inwoners van Leuven te bereiken. Zo is de participatie van studenten te laag in verhouding tot hun aantal en hun - gepeilde - interesse in cultuur.
 • is het voor heel socio-culturele verenigingen heel lastig om op te vallen.

 

Hier moet UiT in Leuven een antwoord op bieden.

 

Doelstellingen


In 2005 maakt de Leuvense cultuursector bij de stad Leuven de verzuchting naar een platform voor collectieve cultuur- en vrijetijdscommunicatie. Het is de start van een structurele samenwerking tussen stad en sector. Cultuurnet Vlaanderen wordt gevraagd om de ontwikkeling te begeleiden en te ondersteunen.

De volgende objectieven worden gesteld:

 • Stimuleren van publieksverbreding en participatieverbreding. De focus ligt vooral op Leuven en de omliggende regio. Een belangrijk opzet is om bestaande deelnemers/bezoekers te verleiden tot andere activiteiten.
 • Een clustering van het aanbod via collectieve informatie en promotie. Dat maakt het voor de potentiële deelnemer/bezoeker makkelijker om iets te vinden op zijn/haar maat.
 • Het creëren van een hecht lokaal cultuurnetwerk. Het is een stimulans voor samenwerking en biedt een grote kans op het vinden van opportuniteiten.
 • Het versterken van de perceptie van Leuven als een levende cultuurstad

 

Doelgroep

 • In de eerste plaats: de Leuvenaar (Leuven en haar deelgemeentes).
 • Daarnaast: bezoeker van Leuven in de breedst mogelijke zin.

 

Uitwerking

Het was de uitdrukkelijke bedoeling dat de cultuursector en de stad allebei actief betrokken waren bij de invulling. De samenwerking werd verankerd in de Cultuurkoepel. Die is de verbindende factor tussen de stad en de cultuursector. Hij overschouwt via vijf deelraden (kunsten, vrije tijd, erfgoed, amateurkunsten, socio-culturele verenigingen) het culturele veld en adviseert de stad in culturele aangelegenheden.

Van bij de start werd een opening gemaakt naar toerisme. Deels omdat de scheidingslijn tussen toerisme en cultuur vaak heel dun is. Deels omdat kunst en cultuur belangrijke toeristische activiteiten zijn. Deels omdat toerisme via haar inbreng in evenementen als Openmonumentendag ook met cultuur bezig is. Maar bovenal omdat toerisme via In&Uit Leuven kan zorgen voor onthaal en permanentie, voor promotie en voor een belangrijke structurele ondersteuning naar ticketverkoop.

Er ontstaan twee cellen.

 • De strategische cel stuurt aan, evalueert en ontwikkelt nieuwe acties. Ze bestaat uit een delegatie van de deelraad kunsten van de Cultuurkoepel, Toerisme Leuven, de directie communicatie, directie cultuur en de voorzitter van de Cultuurkoepel. Op die manier worden alle professionele en 'vrijwillige' spelers vertegenwoordigd en zijn alle hefbomen voorhanden voor een doelgerichte werking.
 • De operationele cel start met de praktische uitvoering en werkt de eerste stap uit: het magazine annex website annex e-zine. Ze wordt geleid door de directie cultuur en Toerisme Leuven en bestaat verder uit de communicatieverantwoordelijken van een aantal culturele actoren. Op termijn worden subwerkgroepen (vb. evenementen, doelgroepwerking...) mee opgenomen in dit netwerk.

De eerste prioriteit was de ontwikkeling van een sterk collectief merk dat naar buiten werd gebracht via een aantal basiscommunicatiemiddelen. Daarna was/is het de bedoeling om samen gezamenlijke marketingacties allerhande op te zetten en op maat van nichegroepen (studenten, jonge gezinnen...) te gaan werken.

De eerste prioriteit is Leuven. Daarna wordt de bredere regio binnen een straal van 20 kilometer rond de stad beoogd. Postcodes: 3000, 3001, 3010, 30123, 3018.

Resultaat

Een eerste belangrijk resultaat van de strategische cel is het rapport 1+1=3, collectieve cultuur- en vrijetijdscommunicatie in Leuven.
Het rapport is opgesteld in 3 delen: een kortetermijnplanning, een langetermijnplanning en een samenvatting. Het werd verdeeld onder en onderschreven door álle verenigingen voor cultuur en vrije tijd in Leuven én het werd ook bezorgd aan verschillende decision makers. De toon was gezet, de verwachtingen geschept: het traject werd een vast agenda-item op de vergaderingen van de vijf verschillende deelraden en de cultuurkoepel en wordt nog steeds nauwgezet opgevolgd.

De strategische cel werkte verder aan het \"sterke merk\", met 'Uit In Leuven' als tweede en meest belangrijke resultaat. Uit In Leuven is dus de grondsteen van een duurzaam en voortdurend project. Er is voldoende tijd genomen om een sterk plan uit te werken en een goed evenwicht te vinden tussen enerzijds cultuur en vrije tijd en anderzijds professionele spelers en amateurverenigingen.

VANDAAR. UIT IN LEUVEN, maandblad, website en e-zine.

 • UiT IN LEUVEN is een gratis maandblad voor cultuur en vrije tijd.
 • UiT IN LEUVEN verschijnt maandelijks op 24.000 exemplaren.
 • UiT IN LEUVEN verschijnt 11 keer per jaar. Het zomernummer bundelt de activiteiten in juli en augustus.
 • UiT IN LEUVEN is ook een website (www.uitinleuven.be) waar de meest accurate agenda te vinden is.
 • UiT IN LEUVEN is ook een e-zine waar steeds kort op de bal gespeeld wordt en straffe Leuvense projecten extra in de kijker gezet worden.
 • UiT IN LEUVEN is bestemd voor een breed publiek dat in Leuven woont of er graag zijn vrije tijd doorbrengt.
 • UiT IN LEUVEN wil zoveel mogelijk mensen in en uit Leuven aanporren om te gaan stappen.
 • UiT IN LEUVEN wordt alleen verdeeld op het grondgebied van Leuven.
 • UiT IN LEUVEN wordt op twee manieren verdeeld. Het is te vinden in de belangrijkste cultuurhuizen van de stad, in In&Uit Leuven en het zit in de exemplaren van Steps City Magazine die in Leuven en de deelgemeenten worden verdeeld. Steps City Magazine verschijnt twee keer per maand. Uit In Leuven zit in het tweede nummer. Via die dubbele verspreiding ligt het magazine op alle plekken waar veel mensen langskomen.
 • UiT IN LEUVEN is een initiatief van de stad Leuven in samenwerking met de volledige culturele sector en de vrijetijdssector. Het beantwoordt aan de verzuchtingen naar een platform om gezamenlijk te communiceren. Er is lang en uitgebreid denkwerk aan voorafgegaan.
 • UiT IN LEUVEN is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de stad Leuven en Cultuurnet Vlaanderen.
 • UiT IN LEUVEN beperkt zich niet alleen tot cultuur maar behelst het brede spectrum van vrije tijd. Sport en jeugd zitten al mee in de agenda en zullen op termijn ook aan bod komen in het redactionele gedeelte. Horeca wordt gerekend tot lifestyle en komt niet aan bod.
 • UiT IN LEUVEN heeft een uitgebreide kalender als basis. In die agenda is er elke maand plaats voor 500 activiteiten in de volgende rubrieken: dans, evenementen, erfgoed, expo, film, klassieke muziek, literatuur, muziek, vorming, sport, theater en uitgaan. De belangrijkste blikvangers worden via interviews en aankondigende artikels toegelicht in de redactionele pagina's.
 • UiT IN LEUVEN stelt zijn kolommen open voor iedereen die in de weer is met cultuur en vrije tijd. Er is zowel plaats voor iemand die eenmalig een concert organiseert als voor het uitgebreide muziekaanbod van Het Depot of 30CC. Een lokaal amateurgezelschap kan net zo goed als De Nieuwe Snaar. Vernieuwende dingen worden even hoog ingeschat als vaste waarden. Organisatoren kunnen zich registreren via www.cultuurdatabank.be en hun aanbod invoegen. De redactie behoudt zich wel het recht voor om een selectie te maken uit het aanbod.
 • UiT IN LEUVEN wordt via verschillende acties onder de aandacht van de Leuvenaars gebracht. De lancering is een aanzet waar de volgende weken en maanden wordt op voortgebouwd.
 • UiT IN LEUVEN wekt hoge verwachtingen bij het culturele veld. Eerder pogingen tot gezamenlijke acties zijn telkens weer gestrand. Ditmaal is men echter niet over een nacht ijs gegaan en zien de voortekenen er erg goed uit.
 • UiT IN LEUVEN wordt aangestuurd door de communicatiemedewerkers van de belangrijkste culturele spelers in Leuven. De coördinatie gebeurt door de directie cultuur en de dienst toerisme van de stad Leuven. De opmaak, de druk en een deel van de distributie gaan via Roularta Media Group. Die werd na een aanbestedingronde als partner gekozen.

En vooral:. UIT IN LEUVEN is de eerste aflevering van een groter verhaal rond collectieve cultuur- en vrije tijdscommunicatie.

  

Initiatiefnemer: 
Stad Leuven