Deeltijds Vast


Organisatie
Gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek Schaarbeek
Het beleid van de Nederlandstalige Gemeentelijke Openbare Bibliotheek van Schaarbeek is in handen van het Gemeentebestuur van Schaarbeek.

Onder de goede zorgen van Schepen Adelheid Byttebier zet het personeel van de bib zich dagdagelijks in om alle gebruikers, Schaarbekenaren en niet-Schaarbekenaren, Nederlandstaligen en anderstaligen een goede en vriendelijke dienstverlening aan te bieden en actief te werken aan projecten die het lezen bevorderen. Hierbij worden we geholpen door vrijwilligers en vele andere helpende handen.

In samenwerking met alle culturele partners binnen deze gemeente streeft de bib ernaar niet alleen binnen de eigen instelling maar ook daarbuiten zichtbaar en aanspreekbaar te zijn.

De bib wil een open huis zijn, waar ruimte is voor informele ontmoeting en ontspanning, waar je terecht kan voor informatie en levenslang leren.
Functie
VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN:
1. De educatief medewerker is verantwoordelijk voor de organisatie van de publieksactiviteiten voor volwassenen in de bibliotheek
 Je staat samen met de verschillende projectmedewerkers in voor de
volgende publieksactiviteiten: de samenwerking met Franstalige partners,
de organisatie van Boekenboudoir, de opvolging van de NT2 & anderstalige
collectie en andere (nog te ontwikkelen) publieksactiviteiten.
 Je zoekt actief naar vernieuwende activiteiten, partnerschappen en
mogelijkheden om de bibliotheekwerking te promoten naar de verschillende
doelgroepen
 Je maakt in samenwerking met de projectmedewerker afspraken met
auteurs, organisaties, vrijwilligers, lokale partners, …
 Je staat in voor de opvolging van de planning en de administratieve
afhandeling van de uitbreidingsactiviteiten
 Je staat in (samen met de projectmedewerker) voor de opvolging van de
opmaak van het promotiemateriaal
 Je staat in (samen met de projectmedewerker) voor de voorbereiding van
het persbericht, het invoeren in cultuurdatabank, de nieuwsbrief, …
 Je stelt samen met de projectmedewerkers een draaiboek op voor elke
activiteit
 Je maakt na elke activiteit een evaluatie op samen met de collega’s en/of
eventuele partners

2. De educatieve medewerker is verantwoordelijk voor de publieksbemiddeling
 Je zoekt actief naar nieuwe initiatieven inzake publiekswerking en -
begeleiding
 Je controleert het werkproces publieksbemiddeling en houdt toezicht op de
presentatie van de bibliotheek

3. De educatieve medewerker onderhoudt een netwerk van contacten met
partners, het gemeenschapscentrum en de verenigingen
4. De educatief medewerker volgt de vakliteratuur en neemt deel aan
relevante studiedagen

5. De educatief medewerker heeft een aandeel in de publieke diensten
 Je werkt in team aan de balie: uitlenen, innemen, verlengen, reserveren, IBL
 Je helpt aan de balie bij het informatie- en inlichtingenwerk (behandelen
informatieve vragen, hulp bij gebruik digitale catalogus, onthaal
bibliotheekgebruiker individueel of in groep)
Profiel
GEZOCHT PROFIEL:
 Titularis van Bachelor diploma

KENNIS EN VAARDIGHEDEN:
 Je bent een constructieve team player en hebt zin voor samenwerking : het
samen zoeken naar oplossingen en een gemeenschappelijke inzet voor de
bibliotheekorganisatie
 Je bent bij voorkeur perfect Nederlandstalig of tweetalig Nederlands – Frans
of je hebt een goede kennis van het Frans
 Je beschikt over een degelijke kennis van Microsoft-programma's: Outlook,
Word, Excel, PPT, …
 Occasioneel weekend- en avondwerk vormt geen belemmering voor jou
 Je hebt een kritische ingesteldheid: het in vraag stellen van zichzelf en jouw
omgeving
 Je kan zonder toezicht de eigen opdrachten tot een goed einde kunnen
brengen
 Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve
competenties
Aanbod
Voordelen:
- Beter evenwicht tussen beroeps- en privéleven dankzij wettelijke en
reglementaire verlofdagen en een vlottend uurrooster
- Valorisatie van beroepservaring (openbare sector : volledig – privésector :
maximum 6 jaar)
- Mogelijkheid tot het bekomen van een tweetaligheidspremie
- Gratis persoonlijke hospitalisatieverzekering
- Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren) en interne
mobiliteit
- Terugbetaling vervoerskosten (voetganger, fiets, MIVB en NMBS)
- Recht op maaltijdscheques
Solliciteren
Contactpersoon: Bijkomende informatie kan bekomen worden bij Ingrid LEMAIRE, Bibliothecaris, via mail (ilemaire@schaerbeek.irisnet.be) of telefonisch (02/245 32 08).
Reageren voor: 12/11/2018

Selectieprocedure: Na ontvangst van uw kandidatuur, zal een eerste selectie doorgevoerd worden op basis van de informatie in uw CV en motivatiebrief. De kandidaten die het best beantwoorden aan het gezochte profiel zullen uitgenodigd worden voor een aanwervingsproef en/of een onderhoud. De kandidaturen moeten opgestuurd worden ter attentie van Mevr. Françoise LUC, Directeur van het Departement Human Resources, Gemeente Schaarbeek, Colignonplein te 1030 Schaerbeek of per mail: rh_recruitment@schaerbeek.irisnet.be voor ten laatste 12/11/2017. Te vermelden referentie: P18-NLACT1