This content requires Flash.

To view this content, JavaScript must be enabled, and you need the latest version of the Adobe Flash Player.

Get Flash Player

De nieuwe Antwerpenaar - Selectiecriteria voor de UiTagenda

PrintSend by email

PrintSend by email
Afbeelding bij zoekresultaten en op detailpagina.

Om in aanmerking te komen voor publicatie in deze UiTagenda, is het nodig een activiteit minstens 8 weken op voorhand in te voeren.

Dan wordt er een datarapport gegenereerd uit de UiTdatabank met daarin alle activiteiten in Antwerpen voor de periode van 2 weken die de komende editie van De Nieuwe Antwerpenaar behandelt. Deze datarapporten bevatten doorgaans 500 tot 900 activiteiten. De lengte van de UiTagenda is vastgelegd op 12 pagina’s, waardoor er slechts plaats is voor een honderdtal activiteiten. Daarom wordt een selectie doorgevoerd, op basis van de volgende criteria :

 

  • De informatie moet tijdig, met name 8 weken voor de aanvang van de activiteit, ingevoerd zijn in de UiTdatabank. De ingevoerde informatie moet correct en volledig zijn.
  • Enkel tijdelijke evenementen komen in aanmerking voor publicatie.
  • Er wordt naar gestreefd om in elke editie een diverse mix van activiteiten te brengen: markten, braderijen, sport, theater, literatuur, dans, debat, vorming, lezing, uitgaan ... opdat zoveel mogelijk types van activiteiten aan bod komen, en zo veel mogelijk lezers zich aangesproken voelen om aan deze activiteiten deel te nemen.
  • Zoveel mogelijk verschillende instellingen moeten de kans krijgen vermeld te worden in de UiTagenda. Theater van bekende gezelschappen wordt opgenomen, maar ook van amateurverenigingen. Hierbij wordt getracht een rotatiesysteem te respecteren, opdat niet steeds dezelfde organisaties en cultuurhuizen aan bod komen.
  • Politiek geladen data worden geweerd. Activiteiten georganiseerd door politieke partijen of zuilgebonden instellingen worden vermeden.
  • Commerciële activiteiten worden eveneens geweerd. Het gros van het culturele of vrijetijdsaanbod heeft een entreeprijs maar wanneer deze abnormaal hoog is, worden de activiteiten niet opgenomen. Heel wat van het aanbod in de UiTagenda is echter gratis, dit wordt ook uitdrukkelijk vermeld bij die activiteiten.

Opmaak

De UiTagenda UiT in Antwerpen is bedoeld als uitneembare katern in De Nieuwe Antwerpenaar. Op die manier is het ook mogelijk om een overdruk van deze agenda te maken indien er nood is aan afzonderlijke verspreiding. De structuur van de UiTagenda is opgevat als een chronologisch overzicht waarbij de geselecteerde activiteiten per dag worden weergegeven. Indien een evenement op meerdere dagen plaatsvindt wordt het vermeld onder de eerste datum waarop het plaatsvindt, met vermelding van de andere data. De chronologische agenda wordt voorafgegaan door de korte rubriek Expo, waarin een kleine selectie van tentoonstellingen wordt opgelijst die in de periode van verschijning actueel zijn.

Naast en tussen de UiTagenda worden ook redactionele stukken geplaatst waarin wordt ingezoomd op bepaalde activiteiten. Daarnaast is er een vaste rubriek ‘Bel & win’, waarmee gratis tickets voor bepaalde evenementen in de UiTagenda kunnen worden gewonnen. Andere rubrieken zijn ‘Uw gedacht’ waarin 3 Antwerpenaren hun –al dan niet kritische- mening geven over activiteiten die ze hebben bijgewoond, en ‘Ik was erbij’ waarin Antwerpenaren op de foto gaan tijdens een evenement.

 

Lees ook UiT in Antwerpen met De Nieuwe Antwerpenaar